A devenit o tradiţie pentru cadrele didactice şi studenţii Universităţii ” APOLLONIA” organizarea Congresului Internaţional la cumpăna dintre anotimpul alb şi cel al reânvierii naturii. În spiritul acestei tradiţii, în perioada 28 februarie – 3 martie 2019,  comunitatea academică organizează cea de-a XXIX-a ediţie a Congresului Internaţional sub genericul “Pregătim viitorul promovând excelenţa”.

Universitatea ” APOLLONIA” din Iaşi, deşi tânără, apăruta după revoluţie, are o Platformă de Instruire Preclinică, o alta de Instruire Clinică, dar şi de Instruire Practică, ca să nu mai vorbim de o vastă Bibliotecă cu peste 22.500 de titluri, o prolifică Editură cu apariţii în nu mai puţin de 7 colecţii, o Platformă de cercetare.

Nu în ultimul rând,se vorbeşte laudativ şi de activităţile desfăşurate la Centrul de formare continuă şi proiecte, cele de organizare cursuri autorizate ANC de engleză, cursuri Cambridge, cele acreditate MEN, plus Centrul de formare continuă cu proiecte interne, locale, regionale/naţionale.

Mentorului, Prof.univ.dr. Vasile Burlui, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România i-a acordat, în 2014, “Premiul Carol Davila” pentru Ştiinţe Medicale.

În anul 2013,  Universitatea ” APOLLONIA” a primit la Oxford recunoaşterea internaţională având şi un stand de prezentare la “Summit of Leaders, Science and Education”, iar un an mai tîrziu a obţinut “Premiul European Award for Best Practice” din partea “European Society for Quality Research” din Bruxelles, Belgia.

Sursa: www.novaapollonia.ro

Views: 133